Cam kết Chọn ngay Chuyên Nghiệp trong phục vụ với hơn 20 Kỹ thuật IT luôn sẵn sàng tới tận nơi sửa chữa và cài đặt ở Tphcm. Báo giá rõ ràng. 100% hài lòng mới thu tiền.


Sửa máy tính cài win PCI

Cam kết Chọn ngay Chuyên Nghiệp trong phục vụ với hơn 20 Kỹ thuật IT luôn sẵn sàng tới tận nơi sửa chữa và cài đặt ở Tphcm. Báo giá rõ ràng. 100% hài lòng mới thu tiền.


Công ty sửa máy tính PCI

Mở hệ thống đăng ký tờ khai gạo tồn tại cảng trên hệ thống hải quan điện tử từ 25/4

Mở hệ thống đăng ký tờ khai gạo tồn tại cảng trên hệ thống hải quan điện tử từ 25/4 hệ thống hải quan tự động,xuất khẩu gạo,hạn ngạch xuất khẩu gạo,cách đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo,tờ khai xuất khẩu gạo,tổng cục hải quan,vnaccsvcis,thời sự
Mở hệ thống đăng ký tờ khai gạo tồn tại cảng trên hệ thống hải quan điện tử từ 25/4 

Trong công văn được gửi đi, Tổng cục Hải quan cho biết, đã thiết lập trên hệ thống quản lý hải quan điện tử (VNACCS/VCIS) để các doanh nghiệp thực hành việc đăng ký tờ khai thương chính từ 0 giờ 00 phút ngày 25/4/2020 đến hết ngày 30/4/2020 đối với các đơn hàng gạo đã dẫn vào cửa khẩu quốc tế, cảng biển quốc tế trước ngày 24/3/2020 nhưng vẫn không được đăng ký tờ khai hải quan.

Có 14 doanh nghiệp nằm ở trong bản kê với con số lượng 17.380,02 tấn. Tổng cục Hải quan cho biết, các doanh nghiệp này thi hành việc đăng ký tờ khai hải quan với số lượng gạo đăng ký trên tờ khai thương chính chưa được vượt quá số lượng gạo thực tế đã đưa vào cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế có văn bản xác nhận của doanh nghiệp mua bán cảng trong đấy nêu rõ con số gạo đã dẫn vào trước ngày 24/3/2020, còn lưu trữ tại cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế, chi cục hải quan xác nhận và lưu giấy tờ hải quan.

Trường hợp các doanh nghiệp có lô hàng gạo đang lưu trữ tại những cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế từ trước ngày 24/3/2020 nhưng chưa được tổng hợp trong bản kê thì gửi tin tức chi tiết về Tổng cục Hải quan kèm xác nhận của cơ quan Hải quan, doanh nghiệp buôn bán cảng để được cập nhật vào hệ thống.

 

Đối với các tờ khai thương chính đã được đăng ký trong hạn ngạch 400.000 tấn nhưng quá 15 ngày tính từ lúc ngày đăng ký tờ khai hải quan, doanh nghiệp không xuất trình hàng hóa thì sẽ thực hiện hủy tờ khai hải quan theo quy chế và báo cáo về Tổng cục Hải quan.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan tận gốc có trách nhiệm trong tình huống đến thời điểm nêu trên, Tổng cục Hải quan không thu được báo cáo các tờ khai hủy trên hệ thống.

Trên cơ sở số lượng hàng hóa của tờ khai hủy, Tổng cục Hải quan sẽ hồi lại hạn ngạch xuất khẩu trong tháng 4/2020. Đồng thời, thực hiện thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử thương chính và thiết lập trên hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp tiếp tục đăng ký tờ khai thương chính xuất khẩu từ 0 giờ 00 phút ngày 28/4/2020 theo một số nguyên tắc quản lý hạn ngạch.

hệ thống hải quan tự động,xuất khẩu gạo,hạn ngạch xuất khẩu gạo,cách đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo,tờ khai xuất khẩu gạo,tổng cục hải quan,vnaccsvcis,thời sự

Bài viết (post) Mở hệ thống đăng ký tờ khai gạo tồn tại cảng trên hệ thống hải quan điện tử từ 25/4 được tổng hợp và biên tập bởi: suamaytinhpci.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho suamaytinhpci.com để điều chỉnh. suamaytinhpci.com xin cảm ơn.

Xếp Hạng