Những lĩnh vực nào cần ưu tiên chuyển đổi số trước tại Việt Nam?

--
Những lĩnh vực nào cần ưu tiên chuyển đổi số trước tại Việt Nam? Các ngành, lĩnh vực cần được ưu tiên chuyển đổi số trước tại Việt Nam gồm: Y tế, Giáo dục, Tài chính – Ngân hàng, Nông nghiệp, Giao thông vận tải và logistics, Năng lượng, Tài nguyên và Môi trường, Sản xuất công nghiệp.

“Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” mới được Thủ tướng Chính phủ kiểm duyệt là văn bản vừa mang tính chiến lược, vừa mang tính kế hoạch động thái để các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp căn cứ vào chỗ này triển khai chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình.

Nhấn mạnh ý kiến người dân là trung tâm của chuyển đổi số, Chương trình xác định rõ, những lĩnh vực có tác động xã hội, liên quan hàng ngày tới người dân, thay đổi ý thức nhanh nhất, đem lại hiệu quả, giúp để dành kinh phí cần được ưu tiên chuyển đổi số trước, gồm những: Y tế, Giáo dục, Tài chính – Ngân hàng, Nông nghiệp, Giao thông vận tải và logistics, Năng lượng, Tài nguyên và Môi trường, Sản xuất công nghiệp.

Những lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số tại Việt Nam
Y tế là một trong các lĩnh vực Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2020 định vị cần ưu tiên chuyển đổi số trước (Ảnh: Thanh Duyên)

Chương trình cũng lưu ý, việc chuyển đổi số một số ngành, lĩnh vực ưu tiên nêu trên phải chú trọng tới triển khai các sáng kiến nhằm liên kết giữa các ngành, lĩnh vực để cung cấp một trải nghiệm mới hoàn toàn khác, đem lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Y tế

Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế sẽ tập trung vào các trọng trách như: Phát triển nền tảng hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa để bổ trợ người dân được khám, chữa bệnh từ xa, giúp giảm tải các cơ sở y tế, hạn chế tiếp xúc đông người, giảm nguy cơ truyền nhiễm chéo; 100% các cơ sở y tế có bộ phận khám chữa bệnh từ xa; thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế.

Xây dựng hệ thống chăm bẵm sức khỏe và phòng bệnh dựa theo các công nghệ số; ứng dụng công nghệ số toàn diện tại những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh góp phần cải cách hành chính, giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, sử dụng giấy tờ bệnh án điện tử tấn tới không sử dụng bệnh án giấy, phải trả viện phí, hình thành các bệnh viện thông minh. Xây dựng nền tảng quản trị y tế sáng dạ dựa theo công nghệ số, tích hợp thông tin, dữ liệu, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.

Thử nghiệm sáng kiến “Mỗi người dân có một thầy thuốc riêng” với mục tiêu mỗi người có một hồ sơ số về sức khỏe cá nhân, trên cơ sở kia được thầy thuốc tư vấn, chăm sóc như là bác sĩ riêng, hình thành hệ thống chăm bẵm y tế số hoàn chỉnh từ khâu chăm bẵm sức khỏe ban đầu, dự trữ đến điều trị.

Đồng thời, tạo hành lang pháp lý cho khám chữa bệnh từ xa và đơn thuốc điện tử nhằm bảo đảm người dân có thể tiếp xúc bác sỹ nhanh, hiệu quả, giảm kinh phí và thời gian vận chuyển bệnh nhân.

Giáo dục

Các nhiệm vụ, giải pháp sẽ có chú trọng để chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam là: phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; thành lập nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực diện và trực tuyến. Phát triển công nghệ phục vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa.

100% các cơ sở giáo dục triển khai dạy và học từ xa, trong đấy thử nghiệm chương trình đào tạo cấp phép học sinh, sinh viên học trực tuyến ít nhất 20% nội dung chương trình. Ứng dụng công nghệ số để giao bài tập về nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của học trò trước lúc đến lớp.

Tài chính – Ngân hàng

Để chuyển đổi số lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, sẽ thành lập tài chính điện tử và thiết lập nền tảng tài chính số hiện đại, bền vững. Triển khai ứng dụng toàn diện công nghệ số trong các ngành thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán.

Những lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số tại Việt Nam
Với lĩnh vực Tài chính -Ngân hàng, sẽ chuyển đổi số trong những ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ ngân hàng số theo chiều phát triển đa chủng loại các kênh phân phối, thúc đẩy hợp tác với các công ty Fintech. (Ảnh minh họa)

Chuyển đổi số trong số ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ ngân hàng số theo phía phát triển đa dạng các kênh phân phối, đổi mới sáng tạo, tự động hóa quy trình, xúc tiến hợp tác với những công ty công nghệ tài chính (Fintech) và trung gian thanh toán trong việc thành lập hệ sinh thái dịch vụ tài chính ngân hàng. Việc này nhằm xúc tiến phổ cập tài chính quốc gia, đưa dịch vụ tài chính – ngân hàng lại gần hơn những đối tượng vùng sâu, vùng xa chưa xuất hiện khả năng tiếp cận hoặc không được ngân hàng phục vụ dựa vào sự đổi mới sáng tạo của công nghệ như thanh toán di động, cho vay ngang hàng.

Bên cạnh đó, hỗ trợ khả năng tiếp cận vốn vay nhờ các biện pháp chấm điểm tín dụng với kho dữ liệu khách hàng và mô hình chấm điểm đáng tin cậy.

Nông nghiệp

Với lĩnh vực này, sẽ phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo chiều chú ý nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế.

Thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp phải dựa trên nền tảng dữ liệu. Tập trung thành lập các hệ thống dữ liệu lớn của ngành như về đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Xây dựng mạng lưới quan sát, giám sát tích hợp trên không và mặt đất phục vụ các hoạt động nông nghiệp. Thúc đẩy cung cấp thông tin về môi trường, thời tiết, chất lượng đất đai để người nông dân nâng lên năng suất và chất lượng cây trồng, hỗ trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua các nền tảng số.

 

Ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh; quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo hiểm nhanh chóng, minh bạch, chính xác, an toàn, vệ sinh thực phẩm.

Đặc biệt, sẽ xem xét thí nghiệm sáng kiến “Mỗi nông dân là một thương nhân, mỗi hợp tác xã là một doanh nghiệp phần mềm công nghệ số” với mục tiêu mỗi người nông dân được định hướng, huấn luyện ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, cung cấp, phân phối, dự báo (giá, thời vụ…) nông sản, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử.

Thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác quản lý để có các chính sách, điều hành kịp thời phát triển nông nghiệp như dự báo, cảnh báo thị trường, quản lý quy hoạch.

Giao thông vận tải và logistics

Triển khai chuyển đổi số lĩnh vực Giao thông vận tải và logistics, sẽ tập trung phát triển hệ thống giao thông thông minh, tập trung vào các hệ thống giao thông đô thị, đường cao tốc, quốc lộ. Chuyển đổi các hạ tầng logistics như cảng biển, cảng thủy nội địa, hàng hông, đường sắt, kho vận…

Chú trọng phát triển nền tảng kết nối giữa các chủ hàng, các nhà giao vận và khách hàng thành hệ thống một cửa cho phép chủ hàng có thể tìm ra phương tiện tối ưu nhằm vận ship hàng hóa và các kho bãi chính xác, hỗ trợ việc gói gọn và đăng ký, hoàn thiện quá trình xử lý các văn bản hành chánh liên quan.

Đồng thời, chuyển đổi việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện kinh doanh vận tải, quản lý người điều khiển phương tiện, cấp phép quản lý kết cấu hạ tầng giao thông số, đăng ký và quản lý phương tiện qua giấy tờ số, cấp và quản lý giấy phép người điều khiển phương tiện số.

Năng lượng

Chuyển đổi số trong ngành năng lượng ưu tiên tập trung cho ngành điện lực hướng đến tối đa hóa và tự động hóa các mạng lưới cho việc cung ứng điện 1 cách hiệu quả.

Kết nối các đồng hồ đo điện số để cải thiện tốc độ và sự chính xác của hóa đơn, xác định sự cố về mạng lưới nhanh hơn, hỗ trợ người dùng cách tiết kiệm năng lượng và phát giác ra các tổn thất, mất mát điện năng.

Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện chuyển đổi số lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, giải pháp được ưu tiên là thành lập các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lớn toàn diện nhằm quản lý hiệu quả lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Cụ thể như, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; cơ sở dữ liệu về lĩnh vực khác (nền địa lý quốc gia; quan trắc tài nguyên và môi trường; đa dạng sinh học; nguồn thải; viễn thám; biển và hải đảo; biến đổi khí hậu; hí tượng – thủy văn; địa chất – khoáng sản…).

Xây dựng bản đồ số quốc gia mở làm nền tảng phát triển các dịch vụ số phát triển kinh tế – xã hội; tiến hành những giải pháp sáng dạ trong quan trắc, giám sát, quản lý, xử lý sự cố môi trường, cảnh báo sớm thiên tai.

Sản xuất công nghiệp

Chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp sẽ được triển khai theo hướng chú ý phát triển các trụ cột: xây dựng chiến lược và cơ cấu tổ chức thông minh, xây dựng nhà xưởng thông minh, vận hành thông minh, tạo ra các mặt hàng thông minh, xây dựng dịch vụ về dữ liệu và phát triển nghiệp vụ số cho người lao động.

Với mỗi ngành, lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số kể trên, trong “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Thủ tướng Chính phủ cũng giao cụ thể trách nhiệm chủ trì, tiến hành các nhiệm vụ, giải pháp cho các Bộ, cơ quan.

M.T

chuyển đổi số, chuyển đổi số quốc gia, chương trình chuyển đổi số quốc gia

Bài viết (post) Những lĩnh vực nào cần ưu tiên chuyển đổi số trước tại Việt Nam? được tổng hợp và biên tập bởi: suamaytinhpci.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho suamaytinhpci.com để điều chỉnh. suamaytinhpci.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--