Triển khai kích hoạt KMS cho Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016


Bảng giá dịch vụ PCI 2020

GỌI NGAY (Làm cả Chủ Nhật): 02866 834 835 – 0989 228 326 - 0938 169 138 (ZALO)

🔶 Sửa máy tính hcm ✅ Cài Win hcm ✅ Cài đặt máy tính hcm ✅ Sửa Laptop hcm ✅ Sửa chữa lắp đặt wifi hcm 🔶 Nạp Mực In hcm ✅ Sửa Máy In hcm 🔶


--
Website suamaytinhpci.com có bài Triển khai kích hoạt KMS cho Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016Nếu môi trường mạng của bạn hỗ trợ giao thức cập nhật động DNS và cho phép các máy tính tự động xuất các service, việc triển khai KMS host có thể sẽ chỉ cần rất ít nỗ lực.

Nếu môi trường mạng của bạn hỗ trợ giao thức cập nhật động DNS và cấp phép các máy tính tự động xuất các service, việc tiến hành KMS host cũng đều có thể sẽ chỉ cần rất ít nỗ lực. Nếu tổ chức có nhiều hơn một KMS host hoặc mạng không bổ trợ cập nhật động, các trọng trách cấu hình bổ sung có thể cần thiết.

Triển khai kích hoạt KMS cho Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

 • Triển khai kích hoạt KMS cho Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
 • Định cấu hình KMS host
  • Chạy Slmgr.vbs từ xa
  • Cấu hình Windows Firewall cho những hoạt động từ xa của Software License Manager
  • Điều khiển từ xa hoạt động của các máy tính đích
 • Định cấu hình DNS
 • Thay đổi quyền DNS mặc định cho bản ghi SRV
 • Xuất sang nhiều domain DNS
 • Tạo bản ghi SRV theo phương pháp thủ công trong DNS
  • Tạo thủ công bản ghi SRV trong BIND DNS Server 8.2 trở lên
  • Vô hiệu hóa chức năng xuất ghi KMS SRV vào DNS
 • Cài đặt KMS host
 • Cấu hình KMS client
  • Chỉ định thủ công một KMS host
  • Bật tính năng Auto-discovery cho KMS client
  • Thêm mục nhập hậu tố vào KMS Client
  • Triển khai KMS client
  • Kích hoạt thủ công KMS Client

Một số thủ tục trong phần này đòi hỏi thay đổi registry. Vấn đề có thể xảy ra nếu registry được sửa đổi không chính xác, bằng phương pháp sử dụng Registry Editor hoặc phương pháp khác, và để xử lý những vấn đề này, bạn cũng có thể buộc phải cài đặt lại hệ điều hành. Microsoft chẳng thể đáp ứng rằng những việc này cũng có thể được giải quyết vì việc sửa đổi registry có không may tiềm ẩn.

Phần còn sót lại của phần này miêu tả các tác vụ chính sau đây:

 • Định cấu hình KMS host
 • Định cấu hình DNS
 • Cài đặt KMS host
 • Cấu hình KMS client

KMS

Định cấu hình KMS host

Software License Manager, đôi lúc được gọi là SL Manager (Slmgr.vbs), là một tập lệnh được sử dụng để cấu hình và lấy tin tức Volume Activation. Tập lệnh này cũng có thể được chạy cục bộ trên máy tính đích hoặc chạy từ xa bằng một máy tính khác, nhưng nó sẽ có chạy từ một command prompt. Nếu một người sử dụng cơ bản chạy Slmgr.vbs, một số dữ liệu giấy phép cũng có thể có thể bị thiếu hoặc không chính xác, và nhiều hoạt động bị ngăn cấm.

Slmgr.vbs có thể sử dụng Wscript.exe hoặc Cscript.exe, do đấy quản trị viên có thể chỉ định sẽ sử dụng công cụ tập lệnh nào. Nếu không có công cụ tập lệnh nào được chỉ định, Slmgr.vbs sẽ chạy bằng công cụ tập lệnh mặc định, wscript.exe.

Lưu ý : KMS yêu cầu loại bỏ tường lửa trên máy server KMS. Nếu sử dụng cổng TCP mặc định, hãy kích hoạt KMS Traffic Exception trong Windows Firewall. Nếu sử dụng tường lửa khác, hãy mở cổng TCP 1688. Nếu không sử dụng cổng mặc định, hãy mở cổng TCP tùy chỉnh trong tường lửa.

Software Licensing Service phải được khởi động lại để mọi thay đổi có hiệu lực. Để khởi động lại Software Licensing Service, hãy sử dụng Microsoft Management Console (MMC) Services hoặc cũng có thể có thể chạy lệnh sau tại command prompt:

 net stop sppsvc && net start sppsvc 

Slmgr.vbs yêu cầu ít nhất một tham số. Nếu tập lệnh được chạy không có tham số, tập lệnh sẽ hiển thị tin tức trợ giúp. Bảng 1 liệt kê các tùy chọn dòng lệnh Slmgr.vbs cùng với mô tả của từng tùy chọn. Hầu hết các tham số trong bảng 1 sẽ giúp cấu hình KMS host. Tuy nhiên, các tham số /sai /sri được truyền cho các KMS client sau khi chúng tiếp xúc với máy chủ. Cú pháp chung cả của Slmgr.vbs như sau:

 slmgr.vbs /parameter 

Bảng 1 – Các tham số Slmgr.vbs

Tham số

Mô tả

/sprt PortNumber

Đặt cổng giao tiếp TCP trên KMS host. Thay thế PortNumber ngay số cổng TCP để sử dụng. Cài đặt mặc định là 1688.

/cdns

Vô hiệu hóa tính năng xuất DNS tự động bởi KMS host.

/sdns

Cho phép xuất DNS tự động bởi KMS host.

/cpri

Giảm mức độ ưu ái của tiến độ KMS host.

/spri

Đặt chừng độ ưu ái của tiến trình KMS host thành Normal.

/sai ActivationInterval

Thay đổi tần suất KMS client tự kích hoạt khi chẳng thể tìm thấy KMS host. Thay thế ActivationInterval thông qua số phút. Cài đặt mặc định là 120.

/sri RenewalInterval

Thay đổi tần suất KMS client gắng gượng gia hạn kích hoạt, bằng phương pháp liên hệ với KMS host. Thay thế RenewalInterval ngay số phút. Cài đặt mặc định là 10080 (7 ngày). Cài đặt này sẽ ghi đè cài đặt KMS client cục bộ.

/dli

Truy xuất số kích hoạt KMS ngày nay từ KMS host.

Chạy Slmgr.vbs từ xa

Để chạy Slmgr.vbs từ xa, quản trị viên phải cung cấp các tham số bổ sung. Chúng phải bao gồm tên của máy tính đích, cũng giống tên người dùng và mật khẩu của tài khoản admin cục bộ trên máy tính đích. Nếu chạy từ xa mà không mang tên người dùng và mật khẩu được chỉ định, tập lệnh sẽ sử dụng thông tin đăng nhập của người dùng đang chạy tập lệnh.

Cú pháp sau đây cho thấy các tham số bổ sung cần thiết để chạy Slmgr.vbs từ xa:

 slmgr.vbs TargetComputerName [username] [password] /parameter [options] 

Cấu hình Windows Firewall cho những hoạt động từ xa của Software License Manager

Slmgr.vbs sử dụng Windows Management Instrumentation (WMI), vì thế các quản trị viên phải cấu hình Windows Firewall để cho phép lưu lượng WMI:

 • Đối với một mạng con, hãy cho phép Windows Management Instrumentation (WMI) Exception trong Windows Firewall.
 • Để cấp phép lưu lượng WMI trên rất nhiều mạng con, hãy cấp phép kết nối đối với Windows Management Instrumentation (ASync-In), Windows Management Instrumentation (DCOM-In) và Windows Management Instrumentation (WMI-In). Ngoài ra, hãy cấp phép truy cập từ xa trong phạm vi. Cấu hình các thiết lập này bằng cách sử dụng Windows Firewall và Advanced Security, trong thư mục Administrative Tools.

Chú ý : Theo mặc định, Windows Firewall Exceptions trong Private and Public profiles chỉ áp dụng ngoại lệ cho lưu lượng truy cập có xuất xứ trên mạng con cục bộ. Để mở rộng ngoại lệ và áp dụng nó cho nhiều mạng con, hãy thay đổi cài đặt trong Windows Firewall và Advanced Security hoặc, nếu đã tham dự vào AD DS domain, hãy chọn Domain Profile.

Điều khiển từ xa hoạt động của các máy tính đích

Quản trị viên cũng đều có thể cấp phép Slmgr.vbs chạy từ xa với các máy tính làm việc theo nhóm. Để làm như vậy, hãy tạo giá trị DWORD:

 LocalAccountTokenFilterPolicy 

trong registry subkey

 HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem 

trên KMS client. Đặt giá trị này thành 0x01.

Định cấu hình DNS

Cấu hình DNS

Các phần sau đây mô tả các khái niệm để cấu hình DNS hoạt động với Volume Activation:

Nếu sử dụng nhiều hơn một KMS host, hãy xem phần ” Thay đổi quyền DNS mặc định cho bản ghi SRV “.

Để cho phép KMS client sử dụng các DNS server không giống nhau nhằm tìm KMS host, hãy xem phần “ Xuất sang nhiều domain DNS ”.

Để thêm thủ công các bản ghi tài nguyên SRV cho KMS host, hãy xem phần ” Tạo thủ công bản ghi SRV trong DNS “, ” Tạo thủ công bản ghi SRV trong BIND DNS Server 8.2 trở lên ” và ” Vô hiệu hóa chức năng xuất ghi KMS SRV vào DNS “.

Lưu ý : Thay đổi DNS có thể chưa được phản ánh cho tới khi tất cả các DNS server đã được sao chép.

Thay đổi quyền DNS mặc định cho bản ghi SRV

Nếu bạn chỉ sử dụng một KMS host, bạn có thể không cần cấu hình quyền trong DNS. Hành vi mặc định là cho phép máy tính tạo bản ghi tài nguyên SRV và sau đó cập nhật nó. Tuy nhiên, nếu bạn có nhiều hơn một KMS host (trường hợp thông thường), các KMS host khác sẽ không thể cập nhật bản ghi tài nguyên SRV, trừ khi quyền mặc định SRV được thay đổi.

Quy trình cao cấp tương lai là một thí dụ từ môi trường của Microsoft. Nó không cung cấp các bước chi tiết, cũng có thể có thể không trùng lặp đôi chút với các tổ chức khác nhau, và nó không phải là cách duy nhất để đạt được kết quả mong muốn.

Tạo một nhóm bảo mật toàn cục trong Active Directory, sẽ được sử dụng cho các KMS host của bạn. Ví dụ là Key Management Service Group . Thêm các KMS host của bạn vào nhóm này. Tất cả chúng phải có và một domain.

Khi KMS host trước mắt được tạo, nó sẽ tạo bản ghi SRV gốc. Nếu KMS host đầu tiên không thể tạo bản ghi tài nguyên SRV, thì cũng có thể có thể tổ chức của bạn đã thay đổi quyền mặc định. Trong tình huống này, hãy tạo thủ công bản ghi tài nguyên SRV như trong phần “ Tạo bản ghi SRV theo cách thủ công trong DNS ”.

Đặt quyền cho nhóm SRV để cấp phép các thành viên của nhóm bảo mật toàn cục cập nhật.

Lưu ý : Quản trị viên domain có thể ủy quyền khả năng thực hiện các bước trước cho quản trị viên trong tổ chức. Để làm như vậy, hãy tạo một nhóm bảo mật trong Active Directory, cấp phép nhóm đó thay đổi bản ghi SRV và sau đó thêm các thành viên vào.

Xuất sang nhiều domain DNS

Theo mặc định, KMS host chỉ được đăng ký trong DNS domain chứa host. Nếu môi trường mạng có duy nhất một DNS domain, bạn không cần thi hành thêm bất kỳ hành động nào.

Nếu có nhiều hơn một tên miền DNS, một danh sách các DNS domain có thể được tạo cho 1 KMS host sử dụng, lúc xuất RR SRV của nó. Đặt giá trị registry này sẽ tạm dừng hành vi mặc định của KMS host đối với việc xuất trong domain được chỉ định làm hậu tố DNS chính. Có thể thêm thông số về chừng độ ưu ái và trọng số vào giá trị registry DnsDomainPublishList cho KMS. Tính năng này cấp phép quản trị viên thiết lập nhóm ưu tiên KMS host và trọng số trong mỗi nhóm để định vị KMS host nào truy cập trước mắt và cân bằng giữa nhiều KMS host.

Lưu ý : Thay đổi DNS cũng có thể có thể không được phản ánh cho tới khi mọi thứ các DNS server được sao chép. Các thay đổi được thi hành quá đều đặn cũng có thể có thể để lại các bản ghi cũ hơn, nếu thay đổi được thực hiển thị trên một server chưa được sao chép.

Để tự động xuất KMS trong nhiều DNS domain, thêm mỗi hậu tố DNS domain vào bất kỳ KMS nào sẽ xuất giá trị registry đa chuỗi:

 DnsDomainPublishList trong HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionSoftwareProtectionPlatform 

Sau khi thay đổi giá trị, khởi động lại Software Licensing Service để tạo các SRV RR.

Lưu ý : Key này đã thay đổi vị trí sang HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionSL từ Windows Vista.

Sau khi định cấu hình KMS host để xuất sang nhiều domain, hãy xuất registry key và sau đó nhập nó vào registry trên các KMS host bổ sung. Để xác minh rằng thủ tục này đã thành công, hãy kiểm tra Application event log (Nhật ký buổi lễ ứng dụng) trên mỗi KMS host. Event ID 12294 đã cho thấy KMS host đã hình thành đạt các SRV RR. Event ID 12293 đã cho thấy gắng gượng tạo SRV RR không thành công.

Tạo bản ghi SRV theo cách thủ công trong DNS

Nếu môi trường không hỗ trợ cập nhật động, các SRV RR phải được tạo thủ công để xuất KMS host. Các môi trường không bổ trợ cập nhật động nên vô hiệu hóa việc xuất trên tất cả các KMS host để ngăn việc thu thập các bản ghi khi xuất DNS không thành công. Để tắt tính năng tự động xuất, hãy sử dụng tập lệnh Slmgr.vbs với tùy chọn dòng lệnh /cdns. Xem phần “ Cấu hình KMS ” để biết thêm tin tức về kịch bản lệnh Slmgr.vbs.

Lưu ý : Các SRV RR được tạo thủ công cũng có thể có thể cùng hiện hữu với SRV RR mà KMS host tự động xuất trong những domain khác, miễn sao mọi thứ các bản ghi được duy trì để ngăn xung đột.

Sử dụng DNS Manager, trong vùng tra cứu chuyển tiếp thích hợp, tạo SRV RR mới bằng phương pháp sử dụng tin tức phù hợp cho vị trí đó. Theo mặc định, KMS nghe trên cổng TCP 1688 và service là _VLMCS. Bảng 2 chứa các thiết lập mẫu cho một SRV RR.

Tên

Cài đặt

Service

_VLMCS

Giao thức

_TCP

Số cổng

1688

Host cung cấp service

FQDN của KMS host

Tạo thủ công bản ghi SRV trong BIND DNS Server 8.2 trở lên

Nếu tổ chức sử dụng DNS host không phải của Microsoft, các SRV RR càng phải có có thể được tạo, miễn là DNS host tuân thủ với Berkeley Internet Name Domain (BIND) 8.2 trở lên. Khi tạo bản ghi, bao gồm thông tin được hiển thị trong bảng 3. Các thiết lập mức độ ưu ái và hiểm yếu được hiển thị trong bảng 3 chỉ được Windows 7 và Windows Server 2008 R2 sử dụng.

Tên

Cài đặt

Tên

_vlmcs._tcp

Loại

SRV

Mức độ ưu tiên

0

Mức độ trọng yếu

0

Cổng

1688

Tên Host

FQDN của KMS host

Để cấu hình BIND DNS Server 8.2 trở lên hỗ trợ xuất tự động KMS, hãy cấu hình BIND server để cho phép cập nhật RR từ KMS host. Ví dụ, thêm dòng sau vào khái niệm vùng trong named.conf:allow-update { any; };

Lưu ý: Một mệnh lệnh cho phép cập nhật cũng cũng có thể có thể được thêm nữa trong số tùy chọn named.conf, nhằm cho phép cập nhật động cho mọi thứ các vùng được lưu giữ trên server này.

Vô hiệu hóa chức năng xuất ghi KMS SRV vào DNS

KMS host tự động xuất bằng phương pháp tạo SRV RR trong DNS. Để vô hiệu hóa việc xuất DNS tự động bởi một KMS host, hãy sử dụng kịch bản lệnh Slmgr.vbs với tùy chọn dòng lệnh /cdns.

Sử dụng kịch bản lệnh Slmgr.vbs để tắt tính năng tự động xuất DNS được ưu tiên, nhưng bạn cũng cũng có thể có thể thực hành tác vụ này bằng phương pháp tạo một giá trị DWORD mới có tên là DisableDnsPublishing trong registry và đặt giá trị của nó thành 1 . Giá trị này toạ lạc HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionSoftwareProtectionPlatform trong registry. Để kích hoạt lại hành vi mặc định xuất ghi KMS SRV vào DNS, hãy đặt giá trị thành 0 .

Cài đặt KMS host

Để kích hoạt chức năng KMS, một KMS key được cài đặt trên một KMS host; sau đó, host được kích hoạt qua Internet hoặc bằng điện thoại sử dụng các dịch vụ kích hoạt của Microsoft. Các máy tính chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 đều có thể hoạt động như các KMS host. Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows Server 2008 cũng có thể có thể đóng vai trò là KMS host. Các KMS client mà một KMS host có thể kích hoạt phụ thuộc vào host key được dùng để kích hoạt KMS host.

Hãy cài đặt và kích hoạt KMS key trên máy tính Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 bằng cách dùng command prompt:

 • Để cài đặt KMS key, gõ slmgr.vbs /ipk tại command prompt.
 • Để kích hoạt trực tuyến, gõ slmgr.vbs /ato tại command prompt với quyền admin.
 • Để kích hoạt bằng phương pháp dùng điện thoại, gõ slui.exe 4 tại command prompt.
 • Sau khi kích hoạt KMS key, khởi động lại Software Protection Service.

Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hiển thị cảnh báo bất kỳ khi nào quản trị viên cài đặt KMS host key bằng cách sử dụng giao diện người dùng (Người dùng sẽ không thấy cảnh báo này nếu họ cài đặt KMS host key bằng phương pháp sử dụng kịch bản lệnh Slmgr.vbs). Thông báo này giúp chống lại việc vô tình cài đặt một KMS key trên máy tính mà quản trị viên không có ý muốn sử dụng làm KMS host.

Để xác minh rằng KMS host được cấu hình đúng, hãy kiểm tra số KMS để xem liệu nó có đang tăng hay không. Trong cửa sổ Command Prompt trên KMS host, gõ slmgr.vbs /dli để hiển thị số KMS hiện tại. Quản trị viên cũng cũng đều có thể kiểm tra nhật ký Key Management Service trong thư mục Applications and Services Logs cho Event ID 12290 . Nhật ký Key Management Service ghi lại yêu cầu kích hoạt từ KMS client. Mỗi buổi lễ sẽ hiển thị tên của máy tính và dấu thời gian của mỗi yêu cầu kích hoạt.

Cấu hình KMS client

Phần này miêu tả các khái niệm để cài đặt và cấu hình máy tính như các KMS client. Theo mặc định, các phiên bản Volume License của Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2 là các KMS client. Nếu các máy tính mà tổ chức muốn kích hoạt bằng cách sử dụng KMS đang sử dụng một trong số hệ điều hành này và mạng cấp phép tự động phát hiện DNS, bạn sẽ không cần cấu hình thêm nữa.

Nếu KMS client được cấu hình để tìm kiếm KMS host bằng DNS nhưng vẫn không nhận các bản ghi SRV từ DNS, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 ghi nhật ký lỗi trong nhật ký sự kiện.

Chỉ định thủ công một KMS host

Quản trị viên có thể gán thủ công một KMS host cho các KMS client bằng phương pháp dùng bộ nhớ đệm KMS host. Việc gán thủ công một KMS host sẽ vô hiệu hóa tính năng tự động phát giác KMS trên KMS client. Một KMS host được gán thủ công cho một KMS client bằng cách chạy :/skms [Activation ID] trong đó là KMS_FQDN, IPv4Address hoặc NetbiosName của host và cổng là cổng TCP trên KMS host.

Nếu KMS host chỉ sử dụng giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6), địa điểm phải được chỉ định theo định hình [hostname]:port (sử dụng dấu ngoặc vuông). Địa chỉ IPv6 chứa dấu hai chấm ( : ), sẽ có phân tích cú pháp không chuẩn xác bởi tập lệnh Slmgr.vbs.

Bật tính năng Auto-discovery cho KMS client

Theo mặc định, các KMS client tự động phát hiện các KMS host. Tính năng Auto-discovery có thể bị tắt bằng phương pháp gán thủ công một KMS host cho 1 KMS client. Hành động này cũng xóa tên KMS host khỏi bộ nhớ cache của KMS client. Nếu tính năng Auto-discovery bị vô hiệu hóa, nó cũng có thể có thể được kích hoạt lại bằng cách chạy slmgr.vbs /ckms tại command prompt.

Thêm mục nhập hậu tố vào KMS Client

Bằng cách thêm địa chỉ của DNS server chứa SRV RR làm mục nhập hậu tố trên KMS client, quản trị viên cũng đều có thể thông báo KMS host trên một DNS server và sẽ cho phép các KMS client với các DNS server chính khác tìm thấy nó.

Triển khai KMS client

Thông tin trong phần đây là dành riêng cho các khách hàng Volume Licensing sử dụng Windows Automated Installation Kit (Windows AIK) để tiến hành và kích hoạt một hệ điều hành Windows. Chuẩn bị các KMS client để tiến hành bằng cách sử dụng System Preparation Tool (Sysprep.exe).

Trước khi chụp ảnh, hãy chạy Sysprep.exe với tùy chọn dòng lệnh /generalize để đặt lại bộ hẹn giờ kích hoạt, mã định danh bảo mật (SID) và các cài đặt quan trọng khác. Đặt lại hẹn giờ kích hoạt sẽ ngăn thời gian gia hạn của image hết hạn trước lúc triển khai image. Chạy Sysprep.exe không loại bỏ key ứng dụng đã cài đặt và quản trị viên chưa được nhắc nhập key mới trong qui trình thiết lập mini. Nếu không có những /rearm, việc chạy Sysprep.exe vẫn sẽ hoàn thành nhưng bộ đếm thời gian kích hoạt giữ nguyên và lỗi được trả về sẽ lý giải thêm cho tình huống đó.

Khi xây dựng các máy ảo demo để sử dụng nội bộ (ví dụ, xây dựng các máy ảo cho cơ quan bán sản phẩm của tổ chức hoặc để thiết lập môi trường huấn luyện tạm thời), chạy kịch bản lệnh Slmgr.vbs với tùy chọn dòng lệnh /rearm kéo dài thời gian gia hạn thêm 1 tháng nữa, lần lượt đặt lại bộ hẹn giờ kích hoạt nhưng không có thêm bất cứ thay đổi nào khác đối với máy tính. Bộ đếm thời gian kích hoạt có thể được đặt lại ba lần cho những máy tính chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2.

Kích hoạt thủ công KMS Client

Theo mặc định, các KMS client tự động cố gắng tự kích hoạt tại các khoảng thời gian định trước. Để kích hoạt thủ công các KMS client (ví dụ, các client đã ngắt kết nối) trước lúc phân phối chúng cho người dùng, hãy sử dụng mục System Control System, hoặc chạy slmgr.vbs /ato tại command prompt với quyền admin. Slmgr.vbs sẽ báo cáo thành đạt hoặc thất bại và cung cấp code kết quả. Để thực hành kích hoạt, KMS client phải có quyền truy cập vào một KMS host trên mạng của tổ chức.

> > Xem tiếp: Triển khai kích hoạt KMS (Phần 2)

Từ khóa bài viết: KMS, Định cấu hình KMS host, Định cấu hình DNS, Cài đặt KMS host, Cấu hình KMS client, Domain Name System client, hậu tố tên miền, Windows 10, windows 8.1, windows server 2012, windows server 2016

Bài viết Triển khai kích hoạt KMS cho Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 được tổng hợp sưu tầm và biên tập bởi nhiều user – Sửa máy tính PCI – TopVn Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho chúng tôi để điều chỉnh. Xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--