Từ khóa: App Store đã góp phần tạo ra giá trị giao dịch hơn nửa tỷ USD trong 2019