Từ khóa: Apple A12Z Bionic chính là A12X nhưng mạnh hơn nhờ được mở khoá GPU