Từ khóa: Apple A12Z có thiết kế giống hệt A12X nhưng tất cả 8 nhân GPU đều chạy