Từ khóa: Apple có kế hoạch mở lại các cửa hàng bán lẻ trong nửa đầu tháng 4