Từ khóa: Apple có thể trì hoãn sản xuất hàng loạt của dòng iPhone 12 từ 1 đến 2 tháng