Từ khóa: Apple đang chuẩn bị ra mắt iPhone không có cổng sạc