Từ khóa: Apple đang lên kế hoạch bổ sung thêm các phím tắt cho iPad và iPad Pro