Từ khóa: Apple hứa hẹn iPhone và AirPods sẽ trở lại và lợi hại hơn