Từ khóa: Apple khẳng định không thể dùng Face ID khi đeo khẩu trang dù Tencent đã thử nghiệm thành công