Từ khóa: Apple mua lại một công ty khởi nghiệp ứng dụng AI để cải thiện Siri