Từ khóa: Apple sẽ hạn chế người dùng đeo thử Apple Watch và Air Pods để tránh virus Corona