Từ khóa: cách ghim tin nhắn trong ứng dụng messages