Từ khóa: cách khắc phục lỗi phím Backspace chỉ xóa được 1 ký tự