Từ khóa: Cáp quang AAG sẽ bắt đầu được sửa chữa từ ngày 17