Sửa máy tính cài win PCI
Công ty sửa máy tính PCI

Từ khóa: chuẩn wi-fi 802.11n