Sửa máy tính cài win PCI
Công ty sửa máy tính PCI

Từ khóa: có thể cách nguồn sạc 10 mét