Từ khóa: đến lượt đích thân ông Trump yêu cầu Apple hỗ trợ mở khóa iPhone