Từ khóa: Điện thoại Oppo F3 chết cảm ứng và đây là 5 việc cần làm ngay lập tức