Từ khóa: Điện thoại Oppo mất IMEI khi up ROM – nguyên nhân và cách khắc phục