Từ khóa: HMD sẽ tổ chức sự kiện ra mắt smartphone mới vào ngày 19