Từ khóa: Huawei nẩy sinh ý định mua chip di động 5G của Samsung và MediaTek