Từ khóa: hướng dẫn tắt hiển thị các file đã mở gần đây trên File Explorer