Từ khóa: Intel bước đầu thành công trong nghiên cứu máy tính lượng tử ứng dụng