Từ khóa: Intel và Nvidia sẽ ra mắt chip gen 10th và GeForce RTX 20XX vào 2