Từ khóa: iOS 14 giới thiệu tính năng QuickTake quay phim và chụp hình liên tục