Từ khóa: iOS 14 hỗ trợ tính năng QuickTake cho iPhone XR