Từ khóa: iOS 14 sẽ thông báo nếu một ứng dụng hoặc widget đọc Clipboard của bạn