Từ khóa: iOS 14 và iPadOS 14 giúp iFan bảo mật Safari bằng Face ID