Từ khóa: iPhone 12 vẫn dùng cổng Lightning chứ không phải USB