Từ khóa: iPhone và Mac đứng đầu trong danh sách 100 thiết kế tuyệt vời nhất thời hiện đại của tạp chí Fortune