Từ khóa: Khắc phục lỗi ngốn dữ liệu trên iOS 13 với những app đã xóa