Từ khóa: khắc phục Service Host Local System sử dụng nhiều CPU