Từ khóa: làm sao để tắt các ứng dụng chạy nền để tăng tốc Windows 10