Từ khóa: làm sao không hiển thị các file đã mở gần đây trên File Explorer