Từ khóa: LG sẽ cho ra mắt 7 Soundbar trong năm nay