Từ khóa: Lộ diện bằng sáng chế cho thấy Face ID sẽ chuẩn bị có mặt trên dòng Mac