Từ khóa: Lô hàng iPhone đầu tiên sẽ không có sự xuất hiện của màn hình BOE