Từ khóa: lỗi và cách khắc phục khi sử dụng Nearby Sharing