Từ khóa: MacBook bị treo khi cập nhật macOS liệu có thể khắc phục được không