Từ khóa: máy tính Mac được nâng lên một tầm cao mới