Từ khóa: Microsoft ra mắt Windows File Recovery giúp khôi phục tập tin bị xoá