Từ khóa: Một mẫu máy Mac cùng 9 mẫu iPhone mới bất ngờ được Apple đăng kí cho Ủy ban Kinh tế Á