Từ khóa: Một số sản phẩm phần cứng Apple có thể sẽ ra mắt tại WWDC 2020 vào tháng 6 tới