Từ khóa: Một thiết bị hỗ trợ chơi game sẽ được Apple phát hành tại WWDC