Từ khóa: Một ứng dụng VPN với hơn 100 triệu lượt tải bị Google xoá khỏi Play Store