Từ khóa: MSI ghi nhận mức tăng trưởng doanh số gấp đôi trong 2 tháng đầu năm