Từ khóa: Mỹ lên kế hoạch tài trợ Brazil mua thiết bị 5G của Ericsson và Nokia